Molenerf Vriezes Erfgoed Wapenveld

Bezoek leerlingen Jan Ligthartschool

De groepen 5 en 6 van de Jan Ligthartschool brengen vandaag een bezoek aan Vrieze's Erfgoed. Dit in het kader van het programma 'Reizen in de tijd' van het Cultuurplein Noord Veluwe.

Bezoek leerlingen Jan Ligthartschool

 Op school zijn de kinderen bezig met het onderwerp 'Je bent wat je eet' en daarom werd ook een bezoek aan molen de Vlijt gebracht. Naast het onderdeel graan, meel en malen, werd ook de bijenstal bezocht en kregen ze een filmpje te zien van de berging van de Halifax bommenwerper. Bij een rondwandeling over het terrein bezochten ze ook het graf van Willem Vrieze (foto) die zijn hele bezit aan Wapenveld schonk. Molenaar Frits Brouwer gaf de groepen tenslotte een rondleiding door molen de Vlijt met natuurlijk veel aandacht voor 'Je bent wat je eet'. Uit de reacties van de kinderen bleek dat velen van hen regelmatig pannenkoeken eten van het meel van molen de Vlijt. 'Geweldig lekker', was het compliment aan de molenaar. 

Bezoek leerlingen Jan Ligthartschool  


Vriezes Erfgoed Wapenveld
Groteweg 54
8191 JX Wapenveld
Molen de Vlijt is elke zaterdag geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Bezoek groepen aan bezoekerscentrum op afspraak via contactformulier.