Molenerf Vriezes Erfgoed Wapenveld

Gluren naar weidevogels

Het Wapenvelder Broek is sinds vorig jaar een weidevogelgebied en vogelkijkhut rijker. Zaterdag 5 mei staat er een excursie naar weidevogels gepland vanaf bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed onder leiding van Cor Heidenrijk, co÷rdinator weidevogelprojecten van de agrarische natuurvereniging Veluwe IJsselzoom.

Gluren naar weidevogels

Heidenrijk was nauw betrokken bij de realisering van het nieuwe weidvogelgebied in de Hoogwatergeul. Het programma begint om 10.00 uur met een ontvangst met koffie en Opoe's kruidkoek op Vrieze's Erfgoed. Cor vertelt eerst, ondersteund door een powerpoint presentatie, over weidevogels inclusief de bij de verschillende vogels horende geluiden. Daarna wordt per fiets een bezoek gebracht aan het Wapenvelder Broek om de kieviten, grutto's, wulpen en andere weidevogels, al dan niet met kuikens, te bewonderen. Bij de vogelkijkhut is een nestwand voor oeverzwaluwen ingericht en vanuit dat punt zijn ook veel watervogels te zien. De kans is zelfs aanwezig dat de zeearend zich laat zien. De imposante vogel verblijft in de Duursche Waarden maar wordt regelmatig boven het Wapenvelder Broek waargenomen. Na afloop kunnen de deelnemers genieten van pannenkoeken op Vrieze's Erfgoed. Deelname kost 7,50 euro inclusief de consumpties en de pannenkoeken. Opgeven is gewenst en kan via info@vriezeserfgoed.nl.


 

Gluren naar weidevogels  


Vriezes Erfgoed Wapenveld
Groteweg 54
8191 JX Wapenveld
Molen de Vlijt is elke zaterdag geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Bezoek groepen aan bezoekerscentrum op afspraak via contactformulier.