Molenerf Vriezes Erfgoed Wapenveld

Impuls korfimkeren met cursus strovlechten

Imker Paul Docter wil deze winter bij voldoende belangstelling weer een cursus korfvlechten organiseren in de bijenstal op Vrieze's Erfgoed in Wapenveld. Dit als onderdeel van zijn streven om het korfimkeren een nieuwe impuls te geven.

Impuls korfimkeren met cursus strovlechten

De bijenvolken van nu zijn voor het merendeel gehuisvest in kasten. Op de hele Veluwe en ook in de gemeente Heerde, werden tot aan de jaren '50 van de vorige eeuw, bijen in korven van stro gehouden. Grote bijenstallen met soms tientallen korven waren te vinden in bijvoorbeeld het Hoornerveen, in Wapenveld en Veessen. Daarna kwamen eerst de houten kasten in zwang en nu zijn het vooral tempexkasten die gebruikt worden. Het bijzondere van korfimkeren is, dat de bijen uit de korf moeten om bij de honing te komen. Docter wil dit oude ambacht graag behouden en de kennis van het korf vlechten met stro graag aan anderen doorgeven. Zelf maakte hij vorig jaar een korf met uitsluitend materialen van Vrieze's Erfgoed. Het stro werd er verbouwd en voor het binden werden ranken van de bramen gebruikt. Die worden van de doorns ontdaan met behulp van een koehoorn en vervolgens gesplitst om ze bruikbaar te maken. Dankzij de verbouw en het met de vlegel dorsen van rogge op Vrieze's Erfgoed, is er voldoende lang stro voorhanden en dat wordt gratis ter beschikking gesteld. Er zullen 10 avonden gepland worden voor deze cursus en het is uiteraard de bedoeling dat de cursisten dan zelf een bijenkorf hebben gevlochten. De kosten bedragen 75,00 euro en dat is inclusief koffie/thee, de materialen en een vlechtnaald. Voor opgave en meer informatie kan men terecht bij Paul Docter: 0650223435.


Vriezes Erfgoed Wapenveld
Groteweg 54
8191 JX Wapenveld
Molen de Vlijt is elke zaterdag geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Bezoek groepen aan bezoekerscentrum op afspraak via contactformulier.