Molenerf Vriezes Erfgoed Wapenveld

Zoektocht nieuwe formule Padd'ndag

Er moet een nieuwe formule komen voor de jaarlijkse Padd'ndag op de eerste zaterdag van september in Wapenveld. En daarvoor wil het comité molen de Vlijt graag de mening van de inwoners van Wapenveld horen.

Zoektocht nieuwe formule Padd

“Jarenlang was de mix van nostalgie met muzikale en sportieve activiteiten voldoende. Maar de belangstelling is tanende, we lopen het gevaar een oubollig karakter te krijgen”, aldus de conclusie van het molencomité na een analyse van de Padd'ndag dit jaar. Het molencomité roept de inwoners, verenigingen en andere organisaties op om hun wensen en ideeën te spuien. “We beschikken over faciliteiten als een evenemententerrein, een amfitheater en een prachtige locatie. Daar willen we graag een Padd'ndag organiseren waar heel Wapenveld trots op is”, aldus voorzitter Jan Nitrauw van het molencomité. Het initiatief voor de Padd'ndag, elk jaar op de eerste zaterdag in september, werd in 1981 genomen als onderdeel van de herbouwacties voor molen de Vlijt. Nadat de molen in 1984 in gebruik werd genomen, bleef de jaarlijkse opbrengst – zo'n 4000 euro – belangrijk voor de instandhouding van de molen. Het Stationspark in Wapenveld was tientallen jaren het decor voor het dorpsfeest. Vijf jaar geleden besloot het comité de Padd'ndag te verplaatsen naar Vrieze's Erfgoed. 'De noodzaak om geld bijeen te brengen is niet zo urgent meer en we wilden bezoekers graag de verhalen van Vrieze's Erfgoed vertellen”, aldus Nitrauw over deze stap. Nu de belangstelling afneemt, wil het molencomité de Padd'ndag een nieuwe impuls door in te zetten op vernieuwing en verjonging. “Zelf denken we aan entertainment voor de kinderen, een 'Wapenveld got talent', activiteiten van verenigingen of meer culturele onderdelen. Maar alles is voor ons bespreekbaar”, aldus Nitrauw. Ideeën, tips en wensen maar ook aanmeldingen van mensen die deel willen uitmaken van de organisatie, zijn welkom via info@vriezeserfgoed.nl of telefonisch via 06-15194780.


Vriezes Erfgoed Wapenveld
Groteweg 54
8191 JX Wapenveld
Molen de Vlijt is elke zaterdag geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Bezoek groepen aan bezoekerscentrum op afspraak via contactformulier.