Molenerf Vriezes Erfgoed Wapenveld

Werkgroep op zoek naar knoflookpad

Wie zag er de afgelopen jaren in de omgeving van het Kloosterbos in Wapenveld nog knoflookpadden? Daar is Marc Abuys uit 't Harde en lid van de herpetologische werkgroep Anura heel nieuwsgierig naar omdat hij vreest dat de soort in dat gebied is uitgestorven.
<
>

Werkgroep op zoek naar knoflookpad

Marc Abuys geeft donderdag 13 december een informatie-avond in bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld vanaf 19.30 uur. Marc Abuys zal in zijn lezing uiteen zetten welke amfibieën er op de Noord-Veluwe voorkomen, hoe ze te herkennen zijn en in gaan op de zeldzaamheid van de verschillende soorten. Hij neemt de bezoekers mee in de wereld van kikkers, padden en salamanders en hun kwetsbare leefgebieden. De informatie die hij geeft is waardevol voor eigenaren van erven en eigenaren en beheerders van vennen en vijvers. “Maart ook wandelaars, hobbyisten en jonge en oude natuurliefhebbers zijn altijd enthousiast over de informatie die ik geef”, zegt Abuys. In zijn presentatie toont hij toont hij inventarisaties en trends vanuit 20 jaar veldwerk op de Noord -Veluwe en Ijsseldal met speciale aandacht voor de uiterst zeldzame knoflookpad. De knoflookpad kwam in de 80- en 90-jaren voor in omgeving Hattem en Wapenveld. Dat vooral in dichtbij Vrieze's Erfgoed gelegen Kloosterbos,een typisch stroomdalgebied met open zandstuifkoppen waar de dieren zich ingraven in de strooisellaag en de grote voedselrijke vennen gebruikten als voorplantingswater . “Maar de soort is erg moeilijk te vinden en voor uitsterving moet gevreesd worden. De vraag aan bezoekers is dan ook: Wie zag er in de omgeving van het Kloosterbos ooit knoflookpadden?”, vertelt Abuys. De knoflookpad is klein en gedrongen, ongeveer vijf centimeter groot. Hij is te herkennen aan de uitpuilende ogen met een oranje iris en verticale pupil. Bij gevaar geeft de huid een stof af die ruikt als knoflook.

In zijn algemeenheid geldt dat amfibieën in Nederland onder druk staan door verzuring, verdroging, verkleining van leefgebieden maar ook door aanleg van wegen en de daaruit volgende versnippering van het landschap. Ook zijn ze gevoelig voor klimaatverandering en komen met exoten ook voor amfibieën gevaarlijke infectieziekten mee.

Werkgroep op zoek naar knoflookpad  


Vriezes Erfgoed Wapenveld
Groteweg 54
8191 JX Wapenveld
Molen de Vlijt is elke zaterdag geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Bezoek groepen aan bezoekerscentrum op afspraak via contactformulier.