Molenerf Vriezes Erfgoed Wapenveld

Fietsexcursie naar weidevogels

Vrieze's Erfgoed opent zaterdag 4 mei het nieuwe seizoen met een fietsexcursie naar de weidevogels in het Wapenvelder Broek en de Hoenwaard. Vanaf die dag zijn ook de streekwinkel, molen de Vlijt en de bijenstal elke zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur geopend.

Fietsexcursie naar weidevogels

Op zaterdag 4 mei is er speciale aandacht is er voor de wulp omdat 2019 is uitgeroepen tot het 'Jaar van de wulp'. Maar ook kieviten, grutto's, de tureluur en andere weidevogels zijn er te vinden. De fietsexcursie staat onder leiding van Cor Heidenrijk die nauw betrokken was bij de realisering van het weidevogelgebied in het Wapenvelder Broek. De excursie begint om 10.00 uur met ontvangst met koffie en een toelichting door Cor Heidenrijk. Vervolgens wordt de fietstocht gemaakt en keert men rond 12.30 uur terug om te genieten van de pannenkoeken. De kosten zijn 7,50 euro inclusief consumpties en pannenkoeken.


Vriezes Erfgoed Wapenveld
Groteweg 54
8191 JX Wapenveld
Molen de Vlijt is elke zaterdag geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Bezoek groepen aan bezoekerscentrum op afspraak via contactformulier.