Molenerf Vriezes Erfgoed Wapenveld

Molencomité sluit streekwinkel en stopt met Padd'ndag

De streekwinkel op Vrieze's Erfgoed in Wapenveld gaat niet meer open en ook stopt het comité molen de Vlijt met de organisatie van de jaarlijkse Padd'ndag. Oorzaak is het sterk teruggelopen aantal vrijwilligers terwijl poging om nieuwe mensen te werven niet het gewenste resultaat gaf.
<
>

Molencomité sluit streekwinkel en stopt met Padd

Oorzaak van de terugloop is met name de vergrijzing en gezondheidsproblemen. “We begonnen in 2009 met fitte zestigers maar die zijn nu ruim tien jaar ouder en hebben een coronacrisis achter de rug. Naast het ouder worden leidt dat ook tot bezinning over de vraag wat nog wel of niet te doen en dat leidt er toe dat mensen andere keuze's maken”, zegt voorzitter Jan Nitrauw van het comité molen de Vlijt.

De streekwinkel op het molencomplex in Wapenveld werd in het voorjaar van 2009 geopend. In de loop der jaren werd het ook een horecapunt geworden voor passanten en bezoekers. Jaarlijks kon men hierdoor ook enkele duizenden euro's bijschrijven voor de instandhouding en het onderhoud van het complex. Na de uitbraak van corona in 2020 bleef de streekwinkel vanwege de beperkte ruimte in combinatie met de wettelijke maatregelen, gesloten. Ook behoorde een deel van de vrijwilligers vanwege hun leeftijd, bij de risicogroep. De afgelopen jaren is nog gepoogd om met een vorm van dagbesteding de bezetting te verzorgen maar dat bleek na gesprekken met verschillende partijen, niet haalbaar.

Rogge maaien

Ook het schrappen van de Padd'ndag heeft alles met de vergrijzing te maken. “We hebben te weinig mensen die nog zo vitaal zijn dat ze de akker rogge kunnen maaien. Jongeren leren het handmatig maaien met de zig niet meer. En nu we niets meer te dorsen hebben, vervalt de basis voor de Padd'ndag waarmee we ooit in 1982 begonnen om geld bijeen te brengen voor de herbouw van de molen die in de kerstnacht 1980 was afgebrand”, vertelt Nitrauw. En gezien deze voorgeschiedenis en het tekort aan vrijwilligers, wil het comité niet gaan werken aan een andere invulling van het evenement. “We geven de naam Padd'ndag graag vrij aan anderen om hier een invulling aan te geven”, aldus het comité molen de Vlijt. Dat benadrukt dat molen de Vlijt vol in bedrijf blijft, elke zaterdag is de molen van 10.00 tot 16.00 uur open en dan worden ook de meelproducten verkocht. En het blijft mogelijk van Vrieze's Erfgoed gebruik te maken als het gaat om het gebruik als trouwlocatie, vergaderingen, familiebijeenkomsten en feesten en partijen. “In samenwerking met cateraar Eetit kunnen we in de molenboerderij een heel scala activiteiten verzorgen”.

Foto 1: Er komt na 40 jaar een einde aan de Padd'ndag en het dorsen van rogge. 

Foto 2: Het bord 'Streekwinkel', ooit geschilderd door Rene Kinket, is van de schuur verwijderd. 

 

 

Molencomité sluit streekwinkel en stopt met Padd 


Vriezes Erfgoed Wapenveld
Groteweg 54
8191 JX Wapenveld
Molen de Vlijt is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Voor informatie en reserveringen voor trouwlocatie, bruiloften, feesten, vergaderingen etc mail naar het contactformulier.