Paddendag in Wapenveld

Padd'ndag

​Een jaarlijks evenement op de eerste zaterdag in september is de Padd'ndag. Deze jaarlijkse feestdag is nauw verbonden met de herbouw van molen de Vlijt. De naam heeft alles te maken met de vroegere scheldnaam voor de Wapenvelders die 'padden' werden genoemd met daarbij de opmerking dat ze herkenbaar zijn aan een streep over de rug.

Padd

Een pad heeft een streep over de rug en die zouden de inwoners van dit dorp ook hebben omdat ze het niet zo nauw namen met de hygiëne. Een andere verklaring is dat padden in de dierenwereld tot de pioniers behoren. De eerste inwoners van Wapenveld zijn ook van die pioniers geweest die geploeterd hebben op de schrale zandgronden om daar in leven te blijven. En op die manier is het een geuzennaam.

Binnen het comité molen de Vlijt ontwikkelde Jan Nitrauw het idee van de Padd’ndag. Eén van de acties in 1981 om geld bijeen te brengen voor de herbouw van de molen, was het dorsen van rogge op de deel van de boerderij Bessel van Dijk aan de Flessenbergerweg, inmiddels afgebroken. Dat evenement trok bijna duizend bezoekers. In 1982 werd het rogge dorsen gecombineerd met een geitenmarkt, oude ambachten, een markt en verplaatst naar het Stationspark. De happening werd ‘Padd’ndag’ genoemd en is sinds die tijd een vaste happening op de eerste zaterdag in september.

Na de herbouw van de molen, bleef de Padd’ndag in stand om een bijdrage te leveren aan de exploitatie van de molen. Tot 2012 vond de Padd'ndag plaats in het Stationspark. Na het gereed komen van Vrieze's Erfgoed, besloot men de activiteit te verplaatsen naar het eigen terrein. Daar wordt ook de rogge en haver verbouwd die op de Padd'ndag wordt gedorst. Deze activiteit wordt omlijst met tal van activiteiten. 

Momenteel zijn er geen actuele berichten

Vriezes Erfgoed Wapenveld
Groteweg 54
8191 JX Wapenveld
Molen de Vlijt is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Voor informatie en reserveringen voor trouwlocatie, bruiloften, feesten, vergaderingen etc mail naar het contactformulier.